เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ - บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด | Jobdeep.com
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์
13 กุมภาพันธ์ 2021
• มองเห็น 37 ครั้ง
รายละเอียด
-รับ-จ่ายสินค้าประจำศูนย์กระจายสินค้า
-บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
-ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวันและประจำเดือน
-สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน
-ยกของหนักได้
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคลังสินค้า
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์
-ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวันได้
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-สามารถเข้ามาเรียนรู้งานที่สำนักงานใหญ่ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. อายุ 23-35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปวส.-ป.ตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 5. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft : Word , Excel, PowerPoint, Outlook
 6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 7. มีความรอบคอบ อดทน
 8. สามารถเดินทางมาเรียนรู้ระบบงานที่สำนักงานใหญ่ จ.นครปฐมได้
สวัสดิการ
 • สวัสดิการตามกฎหมาย มีครบ
 • รถรับ - ส่ง พนักงาน (สนง.ใหญ่)
 • หอพัก (แยกส่วนชาย-หญิง)(สนง.ใหญ่)
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิต
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กู้ซื้อบ้านกับ ธอส
การติดต่อ
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
ที่อยู่ 58 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้วตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-981-335-40, 092-250-3959
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • เพศ ผู้ชาย
ตำแหน่งที่ตั้ง
58 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้วตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 • โทรศัพท์ 034-981-335-40, 092-250-3959
ตำแหน่งงานล่าสุด
วิศวกรโยธา
ATC TRAFFIC Co.,LTD.
1.วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานก่อสร้างทั้งเอกชนและงานประมูลสัญญาโครงการต่างๆ 2.ออกแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบงาน ถอดปริมาณงาน คำนวณวัสดุที่ใช้ในงานนั้นๆ 3.จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตา...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
บริษัท จีอีโอ เซ้นส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
1. จัดทำงบการเงิน และจัดทำกระแสเงินสด และ งบการเงินประจำปี ของบริษัทฯได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 2. ประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี 3. รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบรายการบันท...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้จัดการอาคาร
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ฿30,000-฿50,000 ต่อเดือน
1.บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management) 2.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์ 3.บริหารงานตามนโยบายระบบ...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ช่างซ่อมบำรุง
Teufelberger Fiber Rope Ltd.
1. รับผิดชอบในการดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร และเครื่องจักร 2. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงและรักษาเช่น งานไฟฟ้า งานไม้ งานเชื่อม ฯลฯ 3. ดำเนินการวิเคราะห์ซ่อมแซมและแจ้งความต้อ...
วุฒิการศึกษา Vocational Certificate
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Thai Yod Thip Co., Ltd.
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
รายละเอียดงาน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานสวัสดิการ - ตรวจสอบรายงานต่างๆในแผนก ทรัพยากรมนุษย์ เช่น รายงาน...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees