ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต - บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) | Jobdeep.com
ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต
13 กุมภาพันธ์ 2021
• มองเห็น 72 ครั้ง
รายละเอียด
1.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
2 ควบคุมFOOD COST ให้ได้ตามมาตรฐาน
3.ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ กำลังการผลิต บาท/ชิ้นงาน
4.ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน (Yield)
5.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด HACCP,GMP และมาตรฐานISO 9001 2015
6.ตรวจรายงานการผลิต
7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษาปริญญาโท/ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้าน ISO 9001 , GMP/HACCP
 5. มีความสามารถในการ ควบคุม สั่งการ บังคับบัญชา ได้ดี
 6. มีภาวะความเป็นผู้นำ และการพัฒนาทีม
 7. มีความสามารถในการวางแผน การติดตาม และการตัดสินใจได้ดี
 8. มีทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 9. สามารถทำงานที่ นิคมอมตะซิติี้ชลบุรีได้
 10. มีความรู้ระบบ ISO 9001 :2015 / ISO 14001 /HACCP/มรท8001:2553
สวัสดิการ

- โบนัส 2 ครั้ง/ปี
- ประกันอุบัติเหตุ AIA
- ประกันสุขภาพ Aetna
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยขยัน 100-500 บาท
- ค่าเช่าบ้าน 1,000/เดือน
- ค่ากะ
- อาหารกลางวันฟรี
- สิทธิลาพักร้อน
- วันหยุดสะสม
- แบบฟอร์มพนักงาน 1 ชุด/ปี
- กิจกรรมวันเกิด
- สันทนาการ/สังสรรค์ประจำปี/กีฬาสีประจำปี/กิจกรรมปีใหม่
- เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจ(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร 3,000 บาท )
 

การติดต่อ
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 55/22 หมู่ที่3 ถ.บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี(345)ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานสาขา (1) ตั้งอยู่เลขที่700/707 หมู่ที่ 1ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี(AMATACITY PHASE 7)สำนักงานสาขา (2)ตั้งอยู่เลที่ 700/83ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-525-8520(สนญ), 038-447-622(สาขา1), 038-109-347(สาขา2)
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • เพศ ไม่ระบุ
ตำแหน่งที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 55/22 หมู่ที่3 ถ.บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี(345)ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานสาขา (1) ตั้งอยู่เลขที่700/707 หมู่ที่ 1ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี(AMATACITY PHASE 7)สำนักงานสาขา (2)ตั้งอยู่เลที่ 700/83ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 • โทรศัพท์ 02-525-8520(สนญ), 038-447-622(สาขา1), 038-109-347(สาขา2)
ตำแหน่งงานล่าสุด
พนักงานร้านอาหาร
บริษัท ทิลอิทส์ดัน จำกัด
เงินเดือน ฿9,000-฿16,000 ต่อเดือน
1. พนักงานประจำ เงินเดือนเริ่มต้น 9000 - 15,000 (ไม่รวม Incentive) 2. พนักงาน Part time - สามารถทำวันเสาร์ อาทิตย์ได้ - เรียนไม่เกินปี 2 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ "ทำงานแลกเงิน จ่ายเงินแลกความพอใจ...
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
Database Administrator (ผู้ดูแลฐานข้อมูล)
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
- ดูแลฐานข้อมูล SQL Server, MySQL, Oracel เป็นต้น - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ - ควบคุมและกำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน - ติดตั้งและทดสอบระบบจัดการฐานข้อมูล - รักษาป้องกันความ...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ / Staff 1
OGUSU (THAILAND) CO., LTD.
1. ตรวจสอบสต๊อก Tooling, รับเข้า-จ่ายงาน ให้กับแผนก Production 2. ติดต่อ Maker tooling เกี่ยวกับสเปค Tooling, Regind 3. จัดทำรายงาน Regind ที่ส่งให้กับ Supplier ในแต่ละวัน 4. จัดทำ PR ซื้อ Tooling ให้...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
พนักงาน QC
บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (Fameline Product Co., Ltd.)
-ตรวจสอบเฉดสี -ตรวจสอบความหนาและความเงาของสี -ตัดสินใจเบื้องต้นกับงานที่ได้รับหมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาปีที่6/ปวช. ขึ้นไป สามารถใช้เครื่องมือวัดได้...
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ชลบุรี)
บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (Fameline Product Co., Ltd.)
- รับผิดชอบ ควบคุมรับเข้า จ่ายออก เปิดใบขอซื้อวัตถุดิบ ควบคุมดูผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมสูตรการผลิต - ดูแลวัตถุดิบSafety stock พัฒนาระบบภายในแผนกคลังสินค้าควบคุม - ตรวจสอบ STOCK CARD ติดตามนำข้อมูล ERP...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees