Store Keeper / พนักงานคลังพัสดุ - บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | Jobdeep.com
Store Keeper / พนักงานคลังพัสดุ
13 กุมภาพันธ์ 2021
• มองเห็น 265 ครั้ง
รายละเอียด
รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายเครื่องมือ (Tool), วัสดุสิ้นเปลือง(Consumable),วัตถุดิบ(Raw Material) รวมทั้งตรวจนับสต๊อก เพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายต่าง ๆ ได้ถูกต้องและทันเวลา
1.เบิกจ่ายสินค้าประเภทเครื่องมือ,วัสดุสิ้นเปลือง,และวัตถุดิบตามรายการในใบเบิกของ
2.ตรวจสอบ บันทึกใบเบิกของและจัดทำรายงานการเบิกจ่าย
3.จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง,เครืองมือ และวัตถุดิบ
4.ตรวจสอบและรับวัสดุสิ้นเปลือง,เครื่องมือและวัตถุดิบตามใบสั่งซื้อ
5.จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ ให้สะดวกต่อการใช้งานและสอดคล้องกับแผนผังการจัดเก็บ
6.ทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า
7.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับสินค้าตามที่ต้องการ
8.จัดทำรายงาน วัสดุสิ้นเปลือง,เครื่องมือและวัตถุดิบคงเหลือในสต๊อก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย / หญิง , อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. ประสบการณ์ด้านงานStore Keeper ในงานก่อสร้างปิโตรเคมี ไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี
 4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ,วัสดุสิ้นเปลือง และวัตถุดิบ
 6. ความรู้ด้านระบบการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า
 7. ทักษะการใช้โปรแกรมระบบสต๊อก
สวัสดิการ
 • Uniform
 • Transport
 • Bonus
 • Social Security
 • Healthy Gym
 • Provident Fund
 • Health Insurance
 • Accident Insurance
 • Others
การติดต่อ
บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 168 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 038-923-500 ต่อ 1015
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
 • เพศ ไม่ระบุ
ตำแหน่งที่ตั้ง
168 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 • โทรศัพท์ 038-923-500 ต่อ 1015
ตำแหน่งงานล่าสุด
พนักงานร้านอาหาร
บริษัท ทิลอิทส์ดัน จำกัด
เงินเดือน ฿9,000-฿16,000 ต่อเดือน
1. พนักงานประจำ เงินเดือนเริ่มต้น 9000 - 15,000 (ไม่รวม Incentive) 2. พนักงาน Part time - สามารถทำวันเสาร์ อาทิตย์ได้ - เรียนไม่เกินปี 2 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ "ทำงานแลกเงิน จ่ายเงินแลกความพอใจ...
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
Database Administrator (ผู้ดูแลฐานข้อมูล)
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
- ดูแลฐานข้อมูล SQL Server, MySQL, Oracel เป็นต้น - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ - ควบคุมและกำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน - ติดตั้งและทดสอบระบบจัดการฐานข้อมูล - รักษาป้องกันความ...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
1.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2 ควบคุมFOOD COST ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ กำลังการผลิต บาท/ชิ้นงาน 4.ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน (Yield) 5.ควบคุมการผลิตให้เป...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ / Staff 1
OGUSU (THAILAND) CO., LTD.
1. ตรวจสอบสต๊อก Tooling, รับเข้า-จ่ายงาน ให้กับแผนก Production 2. ติดต่อ Maker tooling เกี่ยวกับสเปค Tooling, Regind 3. จัดทำรายงาน Regind ที่ส่งให้กับ Supplier ในแต่ละวัน 4. จัดทำ PR ซื้อ Tooling ให้...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
พนักงาน QC
บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (Fameline Product Co., Ltd.)
-ตรวจสอบเฉดสี -ตรวจสอบความหนาและความเงาของสี -ตัดสินใจเบื้องต้นกับงานที่ได้รับหมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาปีที่6/ปวช. ขึ้นไป สามารถใช้เครื่องมือวัดได้...
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ