วิศวกรโยธา - ATC TRAFFIC Co.,LTD. | Jobdeep.com
วิศวกรโยธา
12 กุมภาพันธ์ 2021
• มองเห็น 78 ครั้ง
รายละเอียด
1.วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานก่อสร้างทั้งเอกชนและงานประมูลสัญญาโครงการต่างๆ
2.ออกแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบงาน ถอดปริมาณงาน คำนวณวัสดุที่ใช้ในงานนั้นๆ
3.จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้
4.ปรึกษาและหารือในเรื่องโครงสร้างการก่อสร้างหรืองานโครงการงานประมูลงานกับผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ
5.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  2. มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกร
  3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  4. สามารถขับรถนต์และมีใบอนุญาตขับรถ
สวัสดิการ

*ประกันสังคม
*ประกันอุบัติเหตุ
*เบี้ยขยัน
*โบนัสประจำปี
*ชุดยูนิฟอร์ม
*ซองวันเกิด, งานบวช, งานเเต่ง

การติดต่อ
ATC TRAFFIC Co.,LTD.
ที่อยู่ 89 ม.9 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทรศัพท์ 098-2616388
  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • เพศ ไม่ระบุ
ตำแหน่งที่ตั้ง
89 ม.9 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180 • โทรศัพท์ 098-2616388
ตำแหน่งงานล่าสุด
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
-รับ-จ่ายสินค้าประจำศูนย์กระจายสินค้า -บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวันและประจำเดือน -สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน -ยกของหนักได้ -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
บริษัท จีอีโอ เซ้นส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
1. จัดทำงบการเงิน และจัดทำกระแสเงินสด และ งบการเงินประจำปี ของบริษัทฯได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 2. ประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี 3. รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบรายการบันท...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้จัดการอาคาร
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ฿30,000-฿50,000 ต่อเดือน
1.บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management) 2.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์ 3.บริหารงานตามนโยบายระบบ...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ช่างซ่อมบำรุง
Teufelberger Fiber Rope Ltd.
1. รับผิดชอบในการดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร และเครื่องจักร 2. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงและรักษาเช่น งานไฟฟ้า งานไม้ งานเชื่อม ฯลฯ 3. ดำเนินการวิเคราะห์ซ่อมแซมและแจ้งความต้อ...
วุฒิการศึกษา Vocational Certificate
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Thai Yod Thip Co., Ltd.
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
รายละเอียดงาน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานสวัสดิการ - ตรวจสอบรายงานต่างๆในแผนก ทรัพยากรมนุษย์ เช่น รายงาน...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees