HR Manager - บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | Jobdeep.com
รายละเอียด

- บริหารงานทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายของบริษัทฯ
- สรรหาบุคคลากร เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร ให้เพียงพอ ตามนโยบายของบริษัทฯ
- กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานภายในแผนก พร้อมการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการตรวจสอบ โดยสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
- จัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้มีความพร้อมในการบริการ และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
- จัดทำรายงาน ระบบบัญชี เงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษี, สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานในองค์กรทั้งหมด
- จัดทำและกำหนด กฎ-ระเบียบต่างๆ และคู่มือพนักงาน พร้อม การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงาน และ สอดคล้องกับกฏหมายแรงงานอยู่เสมอ
- ตรวจเช็ค วัน เวลา ทำงาน, การลาต่างๆ, วันหยุด, การทำงานล่วงเวลา ฯลฯ ของพนักงานทั้งหมด

**มีประสบการณ์ในงานตำแหน่ง HR Manager ซึ่งรับผิดชอบงาน HRM+HRD อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

วิธีการสมัคร

สมัครงานได้ทางอีเมล hr@sereneproperty@com หรือ Walk in

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วัน/เดือน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7 วันขึ้นไป (พักร้อน)
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- การฝึกอบรม
- โบนัส (ไม่น้อยกว่า 1 เดือน)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือนและประจำปี
- กระเช้าของขวัญในวาระต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน , คลอดบุตร ,เยี่ยมไข้ , พวงหรีด และเงินช่วยเหลือ เป็นต้น
- อื่น ๆ เช่น ค่าทันตกรรม, คอร์สฟิตเนส , ค่ารักษาพยาบาลบุตรหรือคู่สมรส , ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา , ค่าเล่าเรียนบุตร ,ค่าทันตกรรม
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรที่อายบุตรไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หรือคู่สมรส ที่ไม่เป็นลูกจ้างของนิติบุคคลอื่น,ค่าตัดแว่นสายตา,ค่าคอร์สฝึกอบรม เป็นต้น
- ค่าส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
- เบี้ยขยันพนักงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดภัยพิบัติ
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(สวัสดิการสินเชื่อธอส.)

การติดต่อ
บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ 96/60 ม.1 ในโครงการเดอะรอยัลเพลส ถ.พระภูเก็ตแก้ว
โทรศัพท์ 076-304352
อีเมล hr@sereneproperty@com
  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • เพศ ไม่ระบุ
ตำแหน่งที่ตั้ง
96/60 ม.1 ในโครงการเดอะรอยัลเพลส ถ.พระภูเก็ตแก้ว • โทรศัพท์ 076-304352 • อีเมล hr@sereneproperty@com
ตำแหน่งงานล่าสุด
พนักงานแคชเชียร์
บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
เงินเดือน ฿10,000-฿15,000 ต่อเดือน
หน้าที่ : ชี้แจงรายละเอียดลูกค้า รับชำระเงินค่าสินค้าบริการ ออกใบกำกับภาษี และงานเอกสารในศูนย์บริการ Autoclik - เพศหญิง - อายุไม่เกิน 30 ปี - ปวส. ขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เ...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
Sales Agent (English Speaking)
IBG Property Company
Requirements - Proven experiences as a real estate sale agent - Understand of the sales process and dynamics - Strong sales, negotiation and communication skills - Ability to understand as present co...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
เจ้าหน้าที่IT
Phuket Grocery
-มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานไอที เช่นระบบ network ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์ได้ ฯลฯ -อดทนตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ -มีทักษะโปรแกรมพื้นฐาน / กล้องวงจรปิด -เขียนโค้ด ภาษา C ได้ สร้างเว็...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า
Phuket Grocery
คุฯสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป -วุฒิปวส.ขึ้นไป - พูดคุยเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี - มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรับผิดชอบ,ละเอียดรอบคอบ - มีความขยัน,อดทน - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
ผู้จัดการร้านอาหาร
Phuket Grocery
- เพศชาย/หญิง อายุ23-35ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน - กล้าแสดงออก กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMS-Officeได้เป...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees