ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี - บริษัท จีอีโอ เซ้นส์ เทคโนโลยี จำกัด | Jobdeep.com
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
30 มกราคม 2021
• มองเห็น 170 ครั้ง
รายละเอียด
1. จัดทำงบการเงิน และจัดทำกระแสเงินสด และ งบการเงินประจำปี ของบริษัทฯได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
2. ประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี
3. รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบรายการบันทึกทางบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่กำหนด
4. จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
5. สามารถทำบัญชีต้นทุน
6 .ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น
7 .ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการทำงานในระบบโปรแกรมบัญชี Express
9. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ,มีความรู้ทางด้านบัญชีเป็นอย่างดี,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี,การให้คำปรึกษาได้ดี ,มีความคิดเชิงบวก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี-การเงิน
  3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดสูง
  5. มีบุคลิกเหมาะกับการบริหารงาน
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สวัสดิการ

• ขึ้นเงินเดือนประจำปี
• หยุดวันอาทิตย์/วันหยุดประจำปี 15 วัน
• ค่าอาหารกลางวัน

การติดต่อ
บริษัท จีอีโอ เซ้นส์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ 4/58 ม.2ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทรศัพท์ 086-3383519
  • เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • เพศ ไม่ระบุ
ตำแหน่งที่ตั้ง
4/58 ม.2ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220 • โทรศัพท์ 086-3383519
ตำแหน่งงานล่าสุด
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
-รับ-จ่ายสินค้าประจำศูนย์กระจายสินค้า -บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวันและประจำเดือน -สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน -ยกของหนักได้ -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
วิศวกรโยธา
ATC TRAFFIC Co.,LTD.
1.วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานก่อสร้างทั้งเอกชนและงานประมูลสัญญาโครงการต่างๆ 2.ออกแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบงาน ถอดปริมาณงาน คำนวณวัสดุที่ใช้ในงานนั้นๆ 3.จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตา...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้จัดการอาคาร
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ฿30,000-฿50,000 ต่อเดือน
1.บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management) 2.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์ 3.บริหารงานตามนโยบายระบบ...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ช่างซ่อมบำรุง
Teufelberger Fiber Rope Ltd.
1. รับผิดชอบในการดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร และเครื่องจักร 2. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงและรักษาเช่น งานไฟฟ้า งานไม้ งานเชื่อม ฯลฯ 3. ดำเนินการวิเคราะห์ซ่อมแซมและแจ้งความต้อ...
วุฒิการศึกษา Vocational Certificate
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Thai Yod Thip Co., Ltd.
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
รายละเอียดงาน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานสวัสดิการ - ตรวจสอบรายงานต่างๆในแผนก ทรัพยากรมนุษย์ เช่น รายงาน...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees