ช่างเทคนิค UTILITY & MAINTENANCE - บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด | Jobdeep.com
ช่างเทคนิค UTILITY & MAINTENANCE
28 มกราคม 2021
• มองเห็น 137 ครั้ง
รายละเอียด
1. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ UTILITY
2. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ CHILLER
3. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ COMPRESSOR
4. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ COOLING TOWER
5. ดูแล รับผิดชอบ จัดทำด้านระบบคุณภาพ ของงานUTILITYทั้งหมด
6. ซ่อมบำรุง ปรับปรุง รักษา ระบบUTILITYทั้งหมด
7. ดูแลความสะดาดเรียบร้อยพื้นที่การทำงาน และความปลอดภัยต่างๆของระบบ
8. งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน เครื่องกล แมคคานิค ช่างยนต์ ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุม ดูแล ระบบ UTILITY, COOLING TOWER,COMPRESSOR,CHILLER 2 ปีขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุม ดูแล จัดทำเอกสาร และระบบคุณภาพ ISO
  5. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

-ปรับเงินเดือนประจำปี
-โบนัส
-ค่าตำแหน่ง
-ค่าช่วยงานแต่งงาน
-ค่าพิเศษตามอายุงาน
-ทุนการศึกษาบุตร
-ยูนิฟอร์มของบริษัท
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
-ประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-เบี้ยขยันรายเดือน
-เบี้ยขยันรายปี

การติดต่อ
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ 85 หมู่ 11ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180
โทรศัพท์ 092-2590608
  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • เพศ ผู้ชาย
ตำแหน่งที่ตั้ง
85 หมู่ 11ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180 • โทรศัพท์ 092-2590608
ตำแหน่งงานล่าสุด
คนสวน
HR Pro Security and Services Co., Ltd
เงินเดือน ฿10,000 ต่อเดือน
ลักษณะงาน : ดูแลงานสวนทุกชนิด ปฎิบัติงานที่ : ประจำโรงงานเบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี เวลางาน : 08.00-17.00 น. (ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์) รายละเอียดรายได้ - ค่าแรง 10,000 บาท/ เดือน - ค่าเดินทาง 1,000 บ...
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1.วางแผนและกำหนดหน้าที่การทำงานของช่างภายในแผนก 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน PM 3.ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรตรวจสอบและแก้ไขระบบอำนวยความสะดวก ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ,เครื่องปรั...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
เจ้าหน้าที่ผลิต
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ช่างกล
บริษัท เอสพีที เทรดดิ้ง2015 จำกัด (ไร่ลุงท๊อป)
เงินเดือน ฿11,000 ต่อเดือน
รายละเอียดงาน -ใช้โปรแกรม autocad , SketchUp ขั้นพื้นฐานได้ -สามารถขับรถยนต์ได้ -สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ -ล่วงเวลาได้ คุณสมบัติผู้สมัคร ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องจักรกล ยินดีรับเด็กจบใหม่ , เด็กฝึก...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1. ดูแลซ่อมแซมมอเตอร์ อุปกรณ์ และเครื่องมือไฟฟ้า 2. ตรวจสอบและซ่อมแซมสายไฟภายในโรงงาน และสายไฟของอุปกรณ์ต่างๆ 3. ดูแลซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง 4. ควบคุมและติดตั้งระบบไฟฟ้า 5. ปฏิบัติ...
วุฒิการศึกษา Vocational Certificate