ผู้จัดการอาคาร - บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด | Jobdeep.com
ผู้จัดการอาคาร
28 มกราคม 2021
• มองเห็น 155 ครั้ง
รายละเอียด
1.บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management)
2.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์
3.บริหารงานตามนโยบายระบบงาน (สวน /ครัว/แม่บ้าน/ช่างซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง) ให้มีประสิทธิภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
4.บริหารจัดการด้านแผนการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร บริหารจัดการทีมให้ทำงานได้ตามระบบงานและ KPI ที่ตั้งไว้
5.บริหารจัดการด้านงบประมาณภาพรวมขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศหญิง อายุ 35-50 ปี
  2. จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีภาวะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการทีม
  4. มีวุฒิภาวะและความอดทน พร้อมทุ่มเทและเสียสละ
  5. มีประสบการณ์งานบริหารจัดการอาคาร , คอนโด ,โรงแรม หรืออพาร์ตเม้นท์มาก่อน
สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- งานเลี้ยงวันเกิดสำหรับพนักงาน
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- เงินช่วยค่าทำศพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- รางวัลความซื่อสัตย์
- เงินพิเศษการอุปสมบท
- เงินขวัญถุงการสมรส
- เงินขวัญถุงการมีบุตร
- สิทธิพิเศษลาปฏิบัติธรรม

การติดต่อ
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 55 อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ชั้น 2 โซนซีซัน แฟชั่นมอลล์) ถนนศรีนครินทร์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-7218222
  • เงินเดือน ฿30,000-฿50,000 ต่อเดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • เพศ ผู้หญิง
ตำแหน่งที่ตั้ง
เลขที่ 55 อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ชั้น 2 โซนซีซัน แฟชั่นมอลล์) ถนนศรีนครินทร์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 • โทรศัพท์ 02-7218222
ตำแหน่งงานล่าสุด
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
-รับ-จ่ายสินค้าประจำศูนย์กระจายสินค้า -บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวันและประจำเดือน -สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน -ยกของหนักได้ -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
วิศวกรโยธา
ATC TRAFFIC Co.,LTD.
1.วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานก่อสร้างทั้งเอกชนและงานประมูลสัญญาโครงการต่างๆ 2.ออกแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบงาน ถอดปริมาณงาน คำนวณวัสดุที่ใช้ในงานนั้นๆ 3.จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตา...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
บริษัท จีอีโอ เซ้นส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
1. จัดทำงบการเงิน และจัดทำกระแสเงินสด และ งบการเงินประจำปี ของบริษัทฯได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 2. ประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี 3. รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบรายการบันท...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ช่างซ่อมบำรุง
Teufelberger Fiber Rope Ltd.
1. รับผิดชอบในการดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร และเครื่องจักร 2. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงและรักษาเช่น งานไฟฟ้า งานไม้ งานเชื่อม ฯลฯ 3. ดำเนินการวิเคราะห์ซ่อมแซมและแจ้งความต้อ...
วุฒิการศึกษา Vocational Certificate
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Thai Yod Thip Co., Ltd.
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
รายละเอียดงาน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานสวัสดิการ - ตรวจสอบรายงานต่างๆในแผนก ทรัพยากรมนุษย์ เช่น รายงาน...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees