ช่างซ่อมบำรุง - Teufelberger Fiber Rope Ltd. | Jobdeep.com
ช่างซ่อมบำรุง
28 มกราคม 2021
• มองเห็น 202 ครั้ง
รายละเอียด
1. รับผิดชอบในการดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร และเครื่องจักร
2. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงและรักษาเช่น งานไฟฟ้า งานไม้ งานเชื่อม ฯลฯ
3. ดำเนินการวิเคราะห์ซ่อมแซมและแจ้งความต้องการจัดหาวัสดุซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. จบ ปวส. หรือ ปวช.ในด้านที่เกี่ยวข้อง
 4. หากไม่จบวุฒิที่เกี่ยวข้อง แต่มีประสบการณ์ยินดีพิจารณา
 5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีการวางแผนงาน
 6. ขยัน คล่องแคล่ว ทำงานรวดเร็ว
 7. มีควาามรับผิดชอบ
 8. สามารถออกแบบวิเคราะห์ดัดแปลงวัสดุได้อย่างเหมาะสม
 9. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-เบี้ยขยัน
-โบนัสประจำเดือน/ประจำปี ตามผลประกอบการ
-ตรวจสุขภาพประจำ
-ท่องเที่ยวประจำปี
-งานเลี้ยงปีใหม่
-เงินสำหรับงานบวช
-เงินเมื่อคลอดบุตร
-เงินเพื่อร่วมแสดงความเสียใจงานศพของพ่อ แม่ สามี/ภรรยา และบุตร
-แบบฟอร์มพนักงานฟรี
-ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ และวันเสาร์ครึ่งวัน
-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน ตามกฎหมาย
-เรียนภาษาอังกฤษฟรี

การติดต่อ
Teufelberger Fiber Rope Ltd.
ที่อยู่ 1/2,1/5,1/9ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ 032-825-746, 032-825-751
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • เพศ ผู้ชาย
ตำแหน่งที่ตั้ง
1/2,1/5,1/9ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 • โทรศัพท์ 032-825-746, 032-825-751
ตำแหน่งงานล่าสุด
พนักงานขาย ประจำสาขาหัวหิน
บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
1. มีหน้าที่ในการนำเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 2. เปิดบิลขาย ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ 3. รายงานสรุปยอดขายทุกวัน 4. ประสานงานจัดส่งสินค้า 5. ดูแลความเรีย...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
-รับ-จ่ายสินค้าประจำศูนย์กระจายสินค้า -บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวันและประจำเดือน -สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน -ยกของหนักได้ -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
วิศวกรโยธา
ATC TRAFFIC Co.,LTD.
1.วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานก่อสร้างทั้งเอกชนและงานประมูลสัญญาโครงการต่างๆ 2.ออกแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบงาน ถอดปริมาณงาน คำนวณวัสดุที่ใช้ในงานนั้นๆ 3.จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตา...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
บริษัท จีอีโอ เซ้นส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
1. จัดทำงบการเงิน และจัดทำกระแสเงินสด และ งบการเงินประจำปี ของบริษัทฯได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 2. ประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี 3. รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบรายการบันท...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้จัดการอาคาร
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ฿30,000-฿50,000 ต่อเดือน
1.บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management) 2.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์ 3.บริหารงานตามนโยบายระบบ...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees