เลขานุการผู้บริหาร - บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ | Jobdeep.com
เลขานุการผู้บริหาร
28 มกราคม 2021
• มองเห็น 160 ครั้ง
รายละเอียด
1. ดูแลรับผิดชอบเอกสารติดตามงานทั้งภายใน ภายนอกบริษัท
2. จัดตารางเวลางานให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสามารถทำนัดหมายการประชุม
3. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ และประสานงานนัดหมายให้ผู้บริหาร
4. จัดทำเอกสารการประชุม และรายงานการประชุม
5. จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ
6. ตรวจเอกสาร จัดเตรียมเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการประสานงานไปยังหน่อยงานต่างๆ
7. ประสานงาน, ติดตามงาน การกระจายนโยบายสู่หน่วยงานต่าง ๆ
8. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาใกล้เคียง
 3. มีประสบการทำงานด้านเลขานุการ งานเอกสารหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. บุคลิกภาพ อัธยาศัยดี ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี สื่อสารได้
 6. ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Excel,Power point,Word)ได้ดี และสามารถใช้ช่องทางเทคโนโลยี เช่น Zoom , Google Meet , Platform ได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 8. การสือสารดี ทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะการวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารต่าง ๆ ได้คล่อง
สวัสดิการ

1. คูปองอาหาร 150 บาท/เดือน
2. ค่าครองชีพ 150 บาท/เดือน
3. โบนัสประจำปี+เงินปรับขึ้นประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. บ้านพักราคาถูก และรถรับส่ง พนักงาน
6. ชุดฟอร์มแรกเข้า ชุดฟอร์มแจกประจำปี และอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานตามความเสี่ยงของหน้างาน
7. สวัสดิการขายสินค้าราคาถูก เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
8. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานศพ
9. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
10.ประกันสังคม+กองทุนทดแทน
11.ตรวจสุขภาพประจำปี
12.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
13.ห้องพยาบาลจัดให้มีพยาบาลดูแลทุกวัน
14.รางวัลการทำงานเมื่อทำงานครบ 10 ปี,20 ปี,30 ปี
15.ของขวัญสำหรับบุตรพนักงานแรกเกิด
16.งานเลี้ยง และกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี วันปีใหม่ เป็นต้น

การติดต่อ
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
ที่อยู่ 120 หมู่ 4 ถ.ราชสีมา-โชคชัยตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233-200,044-212-185-6, 044-212-723-6
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
 • เพศ ผู้หญิง
ตำแหน่งที่ตั้ง
120 หมู่ 4 ถ.ราชสีมา-โชคชัยตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 • โทรศัพท์ 044-233-200,044-212-185-6, 044-212-723-6
ตำแหน่งงานล่าสุด
ผู้จัดการบัญชี
บริษัท นิวเจ็นแมน จำกัด
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
หน้าที่ 1.ตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุนสินค้าซื้อมาขายไป ,ด้านบัญชีการเงินทั่วไป 2.ตรวจสอบงานการบริหารคลังสินค้า 3.ตรวจสอบงานจัดซื้อ 4.ปิดงบ สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน 5.ควบคุมดูแล ตรวจสอบ งานของทุกฝ่าย...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
จัดซื้อ
บริษัท นิวเจ็นแมน จำกัด
เงินเดือน ฿12,000 ต่อเดือน
คุณสมบัติ 1.ขั้นต่ำจบปริญญาตรี สาขาบัญชี 2.มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี (โดยเฉพาะธุรกิจซื้อมาขายไป) 3.มีความซื่อสัตย์  ละเอียดรอบคอบ 4.มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบ แก้ปัญหาได้ดี 5.มีทักษะการเจรจ...
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1.งานควบคุมสโตร์สินค้าสำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์ อืมม!..มิลค์ 2.ทำรายการเบิก-จ่ายสินค้า พร้อมทั้งจัดเรียงสินค้าในคลัง 3.ตรวจนับสต๊อกสินค้าและจัดทำรายการสต๊อกสินค้า และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
โปรแกรมเมอร์
ALLWEB TECHNOLOGY
เงินเดือน ฿10,000-฿30,000 ต่อเดือน
เขียนโปรแกรม,ออกแบบเว็บไซต์,พัฒนาระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์,วิศวคอมพิวเตอร์/อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 35 ปี เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Ard...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
Engineer Manager
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
Responsibilities: 1. Manage Control manufacturing process and Quality control 2. Maintain and design for all facilities, jigs in production line 3. Improve manufacturing efficiency by analyzing and pl...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees