หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - Thai Yod Thip Co., Ltd. | Jobdeep.com
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
27 มกราคม 2021
• มองเห็น 306 ครั้ง
รายละเอียด

รายละเอียดงาน
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
- ตรวจสอบรายงานต่างๆในแผนก ทรัพยากรมนุษย์ เช่น รายงานค้าจ้างรายวัน ,รายเดือน
- ตรวจสอบทบทวนให้คำปรึกษารวมถึงควบคุมวางแผนในแผนกทรัพยากรมนุษย์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี. ขี้นไป
  2. เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปี
  3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
  5. มีความละเอียดรอบคอม และความอดทนในการทำงาน
  6. เงินเดือน 20,000 บาท
สวัสดิการ

ประกันสังคม

การติดต่อ
Thai Yod Thip Co., Ltd.
ที่อยู่ 333 หมู่ 6ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทรศัพท์ 032-684-222, 080-495-2636
  • เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • เพศ ไม่ระบุ
ตำแหน่งที่ตั้ง
333 หมู่ 6ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180 • โทรศัพท์ 032-684-222, 080-495-2636
ตำแหน่งงานล่าสุด
พนักงานขาย ประจำสาขาหัวหิน
บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
1. มีหน้าที่ในการนำเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 2. เปิดบิลขาย ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ 3. รายงานสรุปยอดขายทุกวัน 4. ประสานงานจัดส่งสินค้า 5. ดูแลความเรีย...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
-รับ-จ่ายสินค้าประจำศูนย์กระจายสินค้า -บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวันและประจำเดือน -สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน -ยกของหนักได้ -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
วิศวกรโยธา
ATC TRAFFIC Co.,LTD.
1.วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานก่อสร้างทั้งเอกชนและงานประมูลสัญญาโครงการต่างๆ 2.ออกแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบงาน ถอดปริมาณงาน คำนวณวัสดุที่ใช้ในงานนั้นๆ 3.จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตา...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
บริษัท จีอีโอ เซ้นส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ฿20,000 ต่อเดือน
1. จัดทำงบการเงิน และจัดทำกระแสเงินสด และ งบการเงินประจำปี ของบริษัทฯได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 2. ประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี 3. รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบรายการบันท...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ผู้จัดการอาคาร
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ฿30,000-฿50,000 ต่อเดือน
1.บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management) 2.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์ 3.บริหารงานตามนโยบายระบบ...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees