เจ้าหน้าที่ผลิต - กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด | Jobdeep.com
เจ้าหน้าที่ผลิต
27 มกราคม 2021
• มองเห็น 350 ครั้ง
รายละเอียด
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ

- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล

- ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

- รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ทางด้านโรงงานอาหาร
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีภาวะผู้นำ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. สามารถปฏิบัติงานเป็นก่ะได้
 7. ปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ (หยุดวันพระ)
 8. มีที่พัก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 9. สามารถปฏิบัตงานโรงงานแปรรูปสุกร (โรงเชือด) ได้
การติดต่อ
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
ที่อยู่ 323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิตแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-833-8888, 02-833-8225
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • เพศ ไม่ระบุ
ตำแหน่งที่ตั้ง
323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิตแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 • โทรศัพท์ 02-833-8888, 02-833-8225
ตำแหน่งงานล่าสุด
ผู้จัดการฝึกหัด (Management Trainee)
บริษัท ไบโอแมส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
เงินเดือน ฿12,000 ต่อเดือน
บริหารหน่วยธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ - ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ และผู้บริหาร - จัดทำรายงาน รายรับ รายจ่าย ประจำวัน - ติดต่อป...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
คนสวน
HR Pro Security and Services Co., Ltd
เงินเดือน ฿10,000 ต่อเดือน
ลักษณะงาน : ดูแลงานสวนทุกชนิด ปฎิบัติงานที่ : ประจำโรงงานเบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี เวลางาน : 08.00-17.00 น. (ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์) รายละเอียดรายได้ - ค่าแรง 10,000 บาท/ เดือน - ค่าเดินทาง 1,000 บ...
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ช่างเทคนิค UTILITY & MAINTENANCE
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
1. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ UTILITY 2. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ CHILLER 3. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ COMPRESSOR 4. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ COOLING TOWER 5. ดูแล รับผิดชอบ จัดทำด้านระบบคุณภาพ ของงานUTILITYทั้ง...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1.วางแผนและกำหนดหน้าที่การทำงานของช่างภายในแผนก 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน PM 3.ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรตรวจสอบและแก้ไขระบบอำนวยความสะดวก ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ,เครื่องปรั...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
ช่างกล
บริษัท เอสพีที เทรดดิ้ง2015 จำกัด (ไร่ลุงท๊อป)
เงินเดือน ฿11,000 ต่อเดือน
รายละเอียดงาน -ใช้โปรแกรม autocad , SketchUp ขั้นพื้นฐานได้ -สามารถขับรถยนต์ได้ -สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ -ล่วงเวลาได้ คุณสมบัติผู้สมัคร ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องจักรกล ยินดีรับเด็กจบใหม่ , เด็กฝึก...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate