ช่างไฟฟ้า - กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง | Jobdeep.com
ช่างไฟฟ้า
21 มกราคม 2021
• มองเห็น 73 ครั้ง
รายละเอียด
1. ดูแลซ่อมแซมมอเตอร์ อุปกรณ์ และเครื่องมือไฟฟ้า
2. ตรวจสอบและซ่อมแซมสายไฟภายในโรงงาน และสายไฟของอุปกรณ์ต่างๆ
3. ดูแลซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง
4. ควบคุมและติดตั้งระบบไฟฟ้า
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า
  3. มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้า
  4. มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิต
3.ประกันสุขภาพ
4.ประกันอุบัติเหตุ
5.เครื่องแบบ
6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8.โบนัส

การติดต่อ
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
ที่อยู่ 794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น 8 ถ.กรุงเกษมแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02-282-2022 ต่อ 601
  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • วุฒิการศึกษา ปวช.
  • เพศ ผู้ชาย
ตำแหน่งที่ตั้ง
794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น 8 ถ.กรุงเกษมแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 • โทรศัพท์ 02-282-2022 ต่อ 601
ตำแหน่งงานล่าสุด
ผู้จัดการฝึกหัด (Management Trainee)
บริษัท ไบโอแมส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
เงินเดือน ฿12,000 ต่อเดือน
บริหารหน่วยธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ - ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ และผู้บริหาร - จัดทำรายงาน รายรับ รายจ่าย ประจำวัน - ติดต่อป...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
คนสวน
HR Pro Security and Services Co., Ltd
เงินเดือน ฿10,000 ต่อเดือน
ลักษณะงาน : ดูแลงานสวนทุกชนิด ปฎิบัติงานที่ : ประจำโรงงานเบทาโกร อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี เวลางาน : 08.00-17.00 น. (ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์) รายละเอียดรายได้ - ค่าแรง 10,000 บาท/ เดือน - ค่าเดินทาง 1,000 บ...
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ช่างเทคนิค UTILITY & MAINTENANCE
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
1. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ UTILITY 2. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ CHILLER 3. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ COMPRESSOR 4. ดูแล ควบคุม รักษา ระบบ COOLING TOWER 5. ดูแล รับผิดชอบ จัดทำด้านระบบคุณภาพ ของงานUTILITYทั้ง...
วุฒิการศึกษา Diploma/High Vocational Certificate
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1.วางแผนและกำหนดหน้าที่การทำงานของช่างภายในแผนก 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน PM 3.ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรตรวจสอบและแก้ไขระบบอำนวยความสะดวก ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ,เครื่องปรั...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees
เจ้าหน้าที่ผลิต
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...
วุฒิการศึกษา Bachelor Degrees